22. Orolská CYRILOMETODSKÁ púť do Nitry – 5. júla 2021

^^^ Galéria k článku ^^^

Vážení bratia sestry,
srdečne vás pozývame zúčastniť sa 22. ročníka tradičnej cyklopúte na sviatok Cyrila a Metoda 5.7.2021. Cyklisti prídu do Nitry v troch hlavných peletónoch. Začiatok podujatia je 7:30, koniec 16:00. Slávnostná svätá omša, na ktorú prídu pútnici z celého Slovenska začína 10:00 na námestí pred divadlom. Ak vám zdravie nedovoľuje prísť na bicykli, budeme radi ak využijete aj iné spôsoby dopravy a spoločne sa tam uvidíme. Celá cyklopúť ako aj slávnostná sv. omša budú rešpektovať aktuálne protipandemické opatrenia.

1) Prvý peletón pôjde z obce Hrušovany (cesta I/64), cez Výčapy, Opatovce, Jelšovce, Čakajovce, Nitra.
Peletón štartuje 7:30 od obecného úradu.
Peletón dorazí do Nitry o 9:00.
Predpokladaný počet účastníkov je 60
Zodpovední za peletón Peter Filip (0905 593 805) a Ladislav Zubčák (0902 108 390).

2) V Tesárskych Mlyňanoch pri kostole si vyzdvihne peletón polícia o 7:00. Peletón pokračuje cez Slepčany do Beladíc, kde sa stretne s ďalšími cyklistami z okolia (Zlaté Moravce, Topoľčianky), potom pokračuje do Nitry cestou 65 (Zl. Moravce – Nitra, lebo má menej kopcov) s príchodom o 9:00.
Predpokladaný počet účastníkov je 80
Zodpovední za peletón:
Timotej Šumný (0910 205 109) a Jozef Balko (0903 258 856)

3) Niektoré čiastkové peletóny sa stretnú v Černíku. Štart z Černíka je 7:10, v Čechinciach bude peletón o 8:45 a v Nitre o 9:00.
Predpokladaný počet účastníkov je 80.
Zodpovedný vedúci peletónu je Ing. Marián Mandúch. (0905 320 868)

Plynulosť premávky troch peletónov bude zabezpečená označenými organizátormi na bicykloch, sprievodným vozidlom a policajným doprovodom, tak ako po minulé roky.
Zo strany organizátora sú určení zodpovední cyklisti organizačného týmu.

V Bratislave 14.6.2021

Ing. Jozef Gálik, Predseda Slovenského Orla