Orgány Slovenského Orla

Orgány Slovenského Orla v PDFpdf-logo

1. sekretariát

p.č. meno a priezvisko   narodený  vznik príslušnosti
                    k orgánom SO     
1.  Ing. Jozef Gálik    07.06.1944 03.07.2007
2.  Ing. Peter Gajdoš   14.02.1942 03.07.2007
3.  Mgr. Margita Kolová  30.12.1949 03.07.2007
4.  František Belka    07.04.1938 03.07.2007
5.  Mgr. Magdaléna Žišková
   Náhradníci
   Ing. Ivan Baláž    04.05.1955 03.07.2007

2. predsedníctvo

p.č. meno a priezvisko   narodený  vznik príslušnosti
                    k orgánom SO
1.  Ing. Jozef Gálik    07.06.1944 03.07.2007
2.  Ing. Peter Gajdoš   14.02.1942 03.07.2007
3.  Mgr. Margita Kolová  30.12.1949 03.07.2007
4.  Ing. Ľudovít Košík   04.02.1953 03.07.2007
5.  Ing. Marián Mandúch  08.10.1954 03.07.2007
6.  Pavol Robský      02.08.1936 03.07.2007
7.  František Belko    07.04.1938 03.07.2007
8.  Blažej Majzlan     28.02.1942 03.07.2007
9.  Martin Skúpy      29.10.1940 03.07.2007
   Náhradníci
   Božena Vadovičová   30.01.1952 03.07.2007
   MUDr. Peter Košík   26.10.1965 03.07.2007
   Mgr. Timotej Šumný   30.07.1991 03.07.2007

3. Revízna komisia

p.č. meno a priezvisko   narodený  vznik príslušnosti
                    k orgánom SO
1.  Ladislav Zubčák    02.09.1945 03.07.2007
2.  Oľga Súderová     03.04.1966 03.07.2007
3.  Daniela Sujová     01.08.1946 03.07.2007
   Náhradníci
   Vladimíra Turčanová        03.07.2007
   Veronika Záhradníková       03.07.2007

4. Rada Slovenského orla

p.č. meno a priezvisko   narodený  vznik príslušnosti
                    k orgánom SO 
1.  Ing. Jozef Gálik    07.06.1944 03.07.2007 
2.  Ing. Peter Gajdoš   14.02.1942 03.07.2007
3.  Mgr. Margita Kolová  30.12.1949 03.07.2007
4.  Martin Skúpy      29.10.1940 03.07.2007
   (aktivista VUC Trenčín) 
5.  Ing. Marián Mandúch  08.10.1954 03.07.2007
6.  Pavol Robský      02.08.1936 03.07.2007 
   (aktivista VUC Prešov - Košice) 
7.  František Belko    07.04.1938 03.07.2007
   (aktivista VUC Bratislava)
8.  Blažej Majzlan     28.02.1942 03.07.2007
9.  Ing. Ľudovít Košík   04.02.1953 03.07.2007
10. Ing. Božena Vadovičová 30.01.1952 03.07.2007
   (VUC Trnava) 
11. MUDr. Peter Košík   26.10.1965 03.07.2007
12. Mgr. Timotej Šumný   30.07.1991 03.06.2017
13. Ing. Ivan Baláž    04.05.1955 03.06.2017
14. Mgr. Magdaléna Žišková 18.08.1957 03.07.2007
15. ThLic. Jozef Žvanda  17.07.1967 03.07.2007
   (aktivista VUC Žilina) 
16. Viera Sádovská     24.06.1963 03.07.2007
   (aktivistka VUC B. Bystrica) 
17. Peter Filip      13.10.1962 03.07.2007
   Náhradníci
   Ing. Anna Bacová    04.07.1963 03.07.2007
   Mgr. Milan Kopčok   17.09.1942 03.06.2017
   Ľudovít Lipovský    26.08.1946 03.07.2007
   Ing. Jozef Fábry          03.07.2007
   Mgr. Káčer       20.05.1969 03.06.2017

Právny titul príslušnosti vzniká zvolením do funkcie v zmysle stanov.

Stanovy Slovenského Orla v PDFpdf-logo