Cirkev a Orol – medzivojnová minulosť

historia_01_PIUS-XPápež PIUS X.:

„Obdivujem Vás, chválim a žehnám. Chválim Vás! Lebo sa poberáte len výš a výš, len dial a dial k ideálu celého a dokonalého človeka. Uctíte si telo a zdokonaľujete jeho vzácnu schránku duše. Vaše orolské perute dvíha nie trest a márna sláva, ale láska a čisté svedomie“

Pápež PIUS XI.:

„OROL nie je iba meno, OROL znamená boj a to boj o víťazstvo kresťanskej myšlienky“

historia_02_BLAHAJ.E. Mons. Marian BLAHA, biskup banskobystrický

„Budem rozveseľovať mládež, lebo to jej patrí prirodzene, ako rybe voda. Veselé srdce je sám život človeka a nevyčerpateľný poklad svätosti a veselá myseľ dáva človeku dlhý život. Buďte Orlu vždy povďační a verní za to nesmierne dobrodenie a zachovajte si tento vzácny poklad: veselú myseľ.“

historia_03_JANTAUSCHJ. E. Dr. Pavel JANTAUSCH,
biskup, apoštolský administrátor rožňavský

„Obdivujem Vás! Ako by som neobdivoval? Veď vy smele hlásate hmotárskemu veku nášmu, že zmysel života dáva duša. Nepestujte, neotužujte svoje telo kvôli časnosti ale k vôli večnosti. Vám je telo nie cieľom, ale prostriedkom a nástrojom, aby ste mohli sa stať a zostať cnostnými.“

historia_06_KMETKOJ. E. Dr. Karol KMEŤKO, biskup nitriansky

„OROL nie len telesné a duševné cvičenia zaraďoval pre svojich členov, cvičiacich sa v kresťanských cnostiach, zbožnosti, poslušnosti, sebazaprení, čistote, miernosti, zmužilosti a takto vychovával štátu a národu zdravých a
charakterných občanov, cirkvi však praktických veriacich.“

historia_04_CARSKYJ.E. Jozef ČÁRSKY,
biskup, apoštolský administrátor košický

„Cirkev očakáva, že OROL vychová ľudí charakterných, ktorých dar nezvedie a hrozba neskloní. Láska k cirkvi, vernosť svojmu národu, to sú dve krídla na ktorých musí OROL slovenský lietať. „

historia_05_HLINKAJ.E. Msgr. Andrej HLINKA

Jeho posledné slová na smrteľnej posteli:
„Len si nedajte, drahú slovenskú mládež. Nebojte sa, veďte ju. Nech cvičí nielen v cvikoch, zábavách, tancoch, ale nech mysli na svojho ducha, dušu. Pozdravte orlice, orlov. Žehnám im!“