Posolstvá a pozdravy

Pápež Pius X.
takto výtal zlet telocvičných spolkov vo Vatikáne 26. septembra 1908.

„Obdivujem Vás, chválim a žehnám! Obdivujem vás! Uctíte si telo a zdokonaľujete ho ako vzácnu schránku duše. Chválim vás! Lebo sa poberáte len výš a výš, len vdiaľ a vdiaľ, ideálu celého dokonalého človeka. Bezbožnícke a protinábožné spolky vychovávajú len pol človeka. Vaše orolské perute dvíha nie trest a márna sláva, ale láska a čisté svedomie. Kto šíri učenie sv. Pavla lepšie než vy? „ Zmýšľanie telesné je smrť, kdežto zmýšľanie duchovné je život a pokoj.“ (Rim 8,6). Chválim vás, chválim a žehnám ako otec svoje deti, ako vodca svoje vojsko. Žehnám vás! Zo srdca vám želám zdravie tela i duše. „Zdravie duše v svätej spravodlivosti je lepšie než všetko zlato a striebro a zdravé telo nad nesmierne bohatstvo“ – hovorí kniha syna Sirachovho.

Biskup Ján Vojtášak
„Slovenský Orol uzrel svetlo sveta v pôrodných bolestiach Slovenska. Vtedy, keď povojnová horúčka ochromila zdravú myseľ nášho ľudu, keď hromom a bleskom politickej slobody omráčený Slovák, ako nejaký v prasile driemajúci, do čela udretý obor striasol zo seba okovy, začal dýchať víchrom, ktorý po jednej stránke čistí vzduch, ale i rúca, váľa a škodu robí. V opojení slobody, keď bola mládež ohrozená zakrúžil nad Slovenskom Orol, ktorý národu slovenské mu úprimne žičil zdravý vývin a svoju budúcnosť poistiť mienil.“

Biskup Karol Kmeťko
„Orol okrem národno-výchovnej práce urobil aj inú cennú prácu, keď sa na Slovensko valila vlna falošného nevedeckého pokroku, Orol urobil jednu z ochranných hrád kresťanského svetonázoru a v tomto boji čestne obstál. Čistota, sebazapieranie, miernosť, zbožnosť ale aj zmužilosť vychováva štátu zdravých a charakterných občanov, cirkvi však praktických veriacich. Medzi cirkevnými hodnostármi s ORLOM panovala dokonalá zhoda. V októbri 1921 100 orlov navštívilo Rím, kde ich prijal pápež Benedikt XV. Kristov námestník vtedy nazval Orlov „Defensores fidei – obrancovia“ viery“.“