Kontakt

SLOVENSKÝ OROL
kresťanská telovýchovná
a športová organizácia
adresa:
Radlinského 28,
81107 Bratislava

Právna forma: občianske združenie

Štatutárny orgán: Ing. Jozef Gálik
e-mail: info@slovenskyorol.sk
Kontrolór: Slavomír Zubčák

tel./mobil:
+421 905 978 516

e-mail:
info@slovenskyorol.sk

web:
www.slovenskyorol.sk

IČO: 17315484
DIČ: 2021234798

2% z dane, číslo účtu:
VÚB – 124139012/0200
IBAN: SK26 0200 0000 0001 2413 9012

číslo účtu pre príjem a použitie:
SK73 0200 0000 0013 4332 1951