Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že do večnosti navždy odišiel Ing. Jozef Fábry. Jozef, ktorý sa zlatým písmom zapísal do dejín obnoveného Slovenského orla. Bol zakladajúcim a významným mienkotvorným členom predsedníctva a rady Slovenského orla. Poznali sme ho ako muža plného energie, organizátora významných domácich a najmä zahraničných podujatí. Spomenieme prekrásne kultúrno – spoločenské podujatia, ako je Spievame Márii, poľské Parafiády, účasť na talianskych športových hrách, osobitne v Miláne, časť pastoračné centrum Mimodrone. Sem patria aj významné podujatia medzinárodnej kultúrnej a športovej organizácie FICEP.

Jozef, spomínam si aké nám bolo blízke heslo poľských piaristov „nasleduj ma za pravdou, dobrom a krásou“ – Ty si bol nositeľom tohto hesla telom aj dušou. Vždy sme obdivovali Tvoju pozitívnu energiu, ktorú si šíril medzi mládežou, aj medzi rodinami – veríme, že všemohúci Ti to iste pripočíta k dobru vo večnosti. Jozef, bolo mi cťou s Tebou spolupracovať a jedným dychom to dodávam aj za predsedníctvo a radu.

Zostávame s Tebou v tichej modlitbe, s našim historickým pozdravom

„Zdar boh Jozef“

Prezident Slovenského orla