O ozdravení slovenskej populácie ako výzve pre Cirkev v Bratislave

Bratislava 26. februára (TK KBS) Z iniciatívy Slovenského Orla sa v utorok 25. februára 2020 konala na pôde Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave konferencia s názvom „Projekt ozdravenia slovenskej populácie: výzva pre Cirkev, cirkevné školy a ľudí dobrej vôle“. Spoluorganizátormi konferencie boli Štátny pedagogický ústav a Komisia KBS pre katechizáciu a školstvo.

Na konferencii sa zúčastnili predstavitelia Štátneho pedagogického ústavu, Slovenského Orla, katolíckych škôl a školských zariadení i jednotlivých zriaďovateľov – slovenských diecéz a reholí, aby diskutovali o mieste telesnej výchovy v dnešnej škole a možnostiach spolupráce.

V úvodnom príhovore riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk vyzdvihol úlohu cirkevných škôl v celostnej výchove a formácii budúcich generácii a dôležitosť spolupráce štátu, cirkvi i neziskových organizácii, ako je Slovenský Orol, na projektoch vedúcich k zlepšeniu celkového zdravia spoločnosti.

Tajomník Komisie KBS pre katechizáciu a školstvo Dariusz Żuk-Olszewski v príhovore skonštatoval, že bez prepojenia duchovného, intelektuálneho a fyzického rozvoja žiakov nemôže byť katolícke školstvo efektívne.

Pripomenul i slová sv. Jána Pavla II., že každý druh športovej aktivity so sebou prináša bohatú zbierku hodnôt a cvičí pozornosť, vychováva vôľu, učí znášať nepohodlie, zriekať sa a byť solidárny, ale taktiež pozýva mladých, aby boli v živote vždy ozajstnými, čestnými, harmonickými ľuďmi, ktorí vzbudzujú dôveru a nádej.

Zdroj: TK KBS