Predseda Slovenského orla sa ministrovi školstva poďakoval za odštartovanie cyklopúte


Pozdravy od účastníkov púte, ako aj zážitky a postrehy z cesty do Ríma sprostredkoval predseda Slovenského orla Jozef Gálik ministrovi Petrovi Plavčanovi na pôde rezortu školstva.

V Ríme skupinu pútnikov prijal veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Peter Sopko a ich poslanie sa naplnilo osobným prijatím u Svätého Otca, ktorému odovzdali posolstvo a dary.

Jozef Gálik taktiež informoval ministra o Inauguračnom svetovom kongrese o športe a kresťanstve v anglickom Yorku, na ktorom sa zúčastnil 24. – 28. augusta 2016 spolu s ďalšími 182 delegátmi z 24 krajín. Cieľom kongresu bolo podporiť celosvetovú spoluprácu akademikov, praktických odborníkov, cirkvi a športovcov v oblasti športu, pohybových aktivít a základných kresťanských myšlienok. Výstupom kongresu bola i správa pre Globálnu konferenciu o športe vo Vatikáne.