Páter Viktor Vandenplas – Machulince 2018

Páter Viktor prišiel v tomto roku už 24 krát do Machuliniec a do našej rodiny. Nie je len bežcom na dlhé trate, ale aj verný priateľ. Každá jeho návšteva, preto nebola len bežným športovým výkonom, aj keď v jeho veku už nič nie je bežné.

Páter je aj vzorom vo vernosti, priateľstve a láske k Bohu, ktorému zasvätil celý svoj život. Jeho fyzické sily síce rokmi ubúdajú, ale jeho myseľ je bystrá, myšlienky obdivuhodné. Každý rok sa lúčime s tým, že ak Pán Boh dá uvidíme sa o rok znovu.

Vladimír Ondrejka