Orolská púť na Svatém Hostýně – 2018

Na tohoročnej Orolskej púti sme si pripomenuli Orolskú púť na Svatém Hostýně z 28. – 29. augusta 1948, ktorá bola pred 70. rokmi poslednou veľkou akciou Orla pred jeho definitívnou likvidáciou komunistami. Zúčastnili sa jej desaťtisíce orlov a prerástla v jednu z najväčších protikomunistických demonštrácii za celú existenciu komunistického režimu.

Komunisti v reakcii na ňu urýchlili už začatú likvidáciu Orla a usporiadali sériu vykonštruavaných procesov, proti vrcholným predstaviteľom Orla, organizátorom a niektorým účastníkom akcie a aj proti rádovým členom Orla. V rokoch 1948 – 1953 boli v tzv. orolských procesoch odsúdení do väzenia asi dve stovky osôb a ďalší boli odposlaní bez súdu do PTP alebo TNP (pracovné tábory).

Videoreportáž – Zpávy české televize – od 3:45