XXIV. ročník – Vianočného Štefanského minifutbalového turnaja – POZVÁNKA

Miestny klub Slovenského Orla v Miezgovciach v zmysle Plánu činnosti na rok 2015, pripravuje pre širokú športovú verejnosť už XXIV. ročník vianočného charitatívneho halového minifutbalového turnaja o „Putovný pohár Slovenského Orla a Pohár primátora mesta Bánovce nad Bebravou“. V tomto roku sa predkolo turnaja odohrá dňa 23. decembra 2017 /sobota/ v čase od 09.00 hod. do 20.00 hod. a finále dňa 26. decembra 2017 (utorok) v čase od 09.00 hod. do 20.00 hod. v športovej hale Sokol Bánovce nad Bebravou.

Turnaja, ktorý patrí k najväčším amatérskym v SR a ktorý už prerástol regionálnu úroveň sa v roku 2016 zúčastnilo 21 družstiev z okresov Bratislava, Prievidza, Partizánske, Topoľčany, Trenčín a Bánovce nad Bebravou, pričom turnaju sa v priebehu 2 dní prizeralo niekoľko stoviek divákov. Dôkazom vyrovnanosti a kvality turnaja je aj tá skutočnosť, že počas jeho 23. ročníkov sa doposiaľ nepodarilo nikomu obhájiť 1.miesto.

Uvedená športová akcia má okrem iného aj charitatívny cieľ, nakoľko každoročne sa počas turnaja koná zbierka „Minca pre choré deti“, ktorá s časťou výťažku býva zasielaná Detskej onkologickej Fakultnej nemocnici v Bratislave. Doposiaľ sa podarilo vyzbierať a odovzdať na uvedené účely suma vyše 4.800,- €.

Organizátor turnaja, ako aj primátor mesta Bánovce nad Bebravou si Vás touto cestou dovoľuje pozvať na uvedenú akciu

S pozdravom:

Mgr. Miloš ŠAGÁT, riaditeľ turnaja