ZŠ s MŠ Rabča – Organizované športové aktivity

V našej škole pravidelne každý rok organizujeme súťaže pre celý okres Námestovo. Naša škola dosahuje v športových aktivitách vynikajúce výsledky. Opakovane sa umiestňuje na medailových priečkach.

Organizovali sme a zúčastnili sa na týchto podujatiach:

  • Majstrovstvá okresu Námestovo v atletike starších žiakov a žiačok. Majstrovstiev okresu sa zúčastnilo 285 detí z 18 základných škôl.
  • Majstrovstvá Žilinského kraja v atletike starších žiakov a žiačok. Našich žiakov delilo len 9 bodov od víťazstva.
  • Majstrovstvá okresu Námestovo v atletickom štvorboji. 145 detí z okresu Námestovo si zmeralo sily v atletických disciplínach v našom krásnom atletickom areáli. Družstvá mladších a starších žiačok vybojovali krásne 1. miesto. Družstvo mladších žiakov sa umiestnilo na 2. mieste. Starší žiaci sa s tesním rozdielom bodov dostali na úctyhodné 4. miesto.
  • Futbal
  • Okresné kolo v basketbale žiakov a žiačok
  • Okresné kolo vo florbale žiakov a žiačok
  • Okresné kolo gymnastického štvorboja.
  • Cvičenie so ženami. Pravidelne v našej telocvični cvičíme so ženami aeróbnu gymnastiku a taktiež posilňujeme.

ZŠ s MŠ Rabča - Organizované športové aktivity