Parafiada – Varšava 2017

Spoločná fotografia vedenia SO s Maria Kujel
(zodpovedná za zahraničné výpravy),
tesne po registrácii Slovenského Orla na Parafiade 2017,vo Varšave.

Reprezentácia Slovenského Orla (z MKSO – Orava), pred inauguráciou 29. Medzinárodnej Parafiady deti a mládeže.

Vedúci výpravy Slovenského Orla, Ing. Jozef Fábry, odovzdáva na inauguračnej sv. omši, do rúk biskupa Mareka Solarczyka, tričko s podobizňou zakladateľa Parafiady, o. Jozefa Jonieca (veľkého a oddaného priateľa SO).

Reprezentácia SO, po inauguračnej sv. omši v kostole Panny Márie, učiteľky mládeže, Varšava – Siekierky

Po srdečnom rozhovore, nasledovalo aj spoločné foto
(Biskup Marek Solarczyk a Goral Ing. Jozef Fábry).

Kultúrna scénka, našej reprezentácie na tému, čo nás spája…

Pekný zážitok mali naši chlapci aj z prijatia a spoločnej rozpravy, na pôde Veľvyslanectva SR vo Varšave, ktoré bolo aj zvečnené fotografiou na pamiatku.

Futbalová reprezentácia SO (kategória 12-14 rokov),
s bronzovými medailami na krkoch.