Kontakt

SLOVENSKÝ OROL
kresťanská telovýchovná
a športová organizácia
adresa:
Radlinského 28,
81107 Bratislava

tel./fax:
+421 – 2 – 5557 3745

e-mail:
info(a)slovenskyorol.sk

web:
www.slovenskyorol.sk

IČO: 17315484
DIČ: 2021234798

2% z dane, číslo účtu:
VÚB – 124139012/0200
IBAN: SK26 0200 0000 0001 2413 9012